69 let od justiční vraždy mladého kněze, Jana Buly

Dnes je to na den přesně 69 let, kdy byla 20.května 1952 v 5.00, na dvoře věznice v Jihlavě, spáchána justiční vražda na jednom z odsouzených v babických procesech, na mladém knězi, Janu Bulovi.Jan Bula, český římskokatolický kněz, kaplan a později administrátor farnosti Rokytnice nad Rokytnou. V době vraždy teprve 31letý.Od února 2015 probíhala beatifikace …

Převod domova seniorů Františkov a Vratislavice n.N., ZOO a Botanické zahrady. A co dál?

  13.4.2021 zveřejnili, Liberecký kraj (LK) a Statutární město Liberec (SML), ústy svých zástupců, hejtmana Martina Půty a primátora Jaroslava Zámečníka, připravení materiálů (schválených jak radou libereckého kraje, tak radou města Liberce), ke schválení zastupitelstvy LK a SML, ohledně převodu majetku a zároveň převodu zřizovatelských funkcí dvou institucí, patřících doposud do správy SML a dvou …

Začátky a konce terorismu v Čechách.

Chci společně s dalšími věřit, že po tom,co se na povrch dostávají další a další informace a souvislosti o působení ruských tajných služeb a vyústění jejich působení v terorismus vůči ČR, že bude následovat, společně s již probíhajícím vyhoštěním ruských „diplomatů-nediplomatů“(Bůh suď!),také ústavní žaloba na prezidenta Zemana.Se Zemanem úzce a léta spolupracuje Babiš.Uvědomuje si, že …