Spojujeme síly pro sněmovní volby

Lenka Procházková

SPOLU ZA POLITIKU BLIŽŠÍ LIDEM

Dnes je to na den přesně 69 let, kdy byla 20.května 1952 v 5.00, na dvoře věznice v Jihlavě, spáchána justiční vražda na jednom z odsouzených v babických procesech, na mladém knězi, Janu Bulovi.
Jan Bula, český římskokatolický kněz, kaplan a později administrátor farnosti Rokytnice nad Rokytnou. V době vraždy teprve 31letý.
Od února 2015 probíhala beatifikace (prohlášení za blahoslaveného) Jana Buly, spolu s dalším popraveným mladým knězem, Václavem Drbolou.
V červenci 2017 skončila tzv. vatikánská část řízení. Kongregace pro blahořečení a svatořečení, nyní připravuje tzv. Positio (spis pro další komise), dle kterého pak rozhodne Vatikán o blahořečení a případném svatořečení.
Již od roku 2009 ve farnosti, kde otec Jan Bula působil, v Rokytnici nad Rokytnou, tamní kněží a farníci konají takzvané smírčí bohoslužby, přesně v pět hodin ráno, v hodinu, kdy se stáhla oprátka kolem Bulova krku.Tyto brzké ranní bohoslužby konají nejen aby vzpomínali, ale také aby odpouštěli.

Copyright © 2022 Lenka Procházková, všechna práva vyhrazena.  Administrace