Spojujeme síly pro sněmovní volby

Lenka Procházková

SPOLU ZA POLITIKU BLIŽŠÍ LIDEM

Převod domova seniorů Františkov a Vratislavice n.N., ZOO a Botanické zahrady. A co dál?

 

13.4.2021 zveřejnili, Liberecký kraj (LK) a Statutární město Liberec (SML), ústy svých zástupců, hejtmana Martina Půty a primátora Jaroslava Zámečníka, připravení materiálů (schválených jak radou libereckého kraje, tak radou města Liberce), ke schválení zastupitelstvy LK a SML, ohledně převodu majetku a zároveň převodu zřizovatelských funkcí dvou institucí, patřících doposud do správy SML a dvou institucí, patřících doposud do správy LK. SML převede na LK, Zoologickou a Botanickou zahradu Liberec a LK převede na SML, Domov seniorů Františkov a Domov seniorů ve Vratislavicích n/N. Začátkem května obě zastupitelstva, tyto vzájemné převody, schválili.

ZOO a botanická zahrada, přechází, do resortu Kultury, památkové péče a cestovního ruchu, paní náměstkyně, ing. Květy Vinklátové a Domovy seniorů, přejdou na městě, pod resort Kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu, pana náměstka, PhDr. Mgr. Ivana Langra,Ph.D. I nadále zůstanou ve svých funkcích ředitelé těchto institucí, tedy v ZOO Liberec, pan David Nejedlo a v Botanické zahradě Liberec, pan Miloslav Studnička. V Domově seniorů Františkov, pan Jan Gabriel a v Domově seniorů Vratislavice n/N, paní Eva Stehlíková.                          

Město přispěje, během deseti let, částkou 250 miliónů korun na investice a opravy ZOO a Botanické zahrady a naopak LK, přispěje během deseti let, od roku 2022, částkou 50 miliónů na investice a opravy a částkou 20 miliónů, na činnost divadel F.X.Šaldy a Naivního divadla.                                                                                 

Tento krok převodů, je více než logický, neboť ZOO i Botanická zahrada, mají nadregionální charakter a ročně je navštíví 70% návštěvníků mimolibereckých, kdežto v obou domovech pro seniory, je většina klientů libereckých a převodem na město Liberec, bude moci dojít ke komplexnějšímu rozvoji a větší nabídce sociálních služeb, právě pro občany Liberce.V současné době poskytuje Domov seniorů Vratislavice 104 lůžek, včetně lůžek se zvláštním režimem a Domov seniorů Františkov 166 lůžek standardních a 34 lůžek se zvláštním režimem. Dále má Liberec k dispozici v Centru zdravotní a sociální péče 10 lůžek standardních a 10 lůžek odlehčovacích. Bohužel toť vše a je to málo. A ač byl již v roce 2020 městem schválen záměr pro výstavbu nového Domova pro seniory, jenž by disponoval 50 lůžky a zahrnoval by také 20 lůžek pro lidi s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, u křižovatky ulic Krejčího a Pod sadem míru, úpravou podmínek pro získání dotací, na neštěstí lze nově čerpat dotace pouze na zařízení s 24 lůžkovou kapacitou a to je málo. V novém zařízení se počítalo s kapacitou 50 lůžek a náklady 55 miliónů korun(město by se pokoušelo získat něco také z evropských zdrojů).Takže ohledně výstavby nového Domova pro seniory, bude muset město vymyslet záložní plán. Věřím, že udělá vše co je v silách příslušných resortů (zrovna u pana náměstka Ivana Langra vím, že udělá vše co je v jeho silách a ještě o 100% víc. Neptejte se mě jak si můžu být jistá, prostě to vím).

Ovšem i nadále zůstává „hozená rukavice“, nejen v Liberci či Libereckém kraji, ale v celé republice, jak dál ve stále se zvyšující potřebě, navýšení kapacit a pomoci jak v sociálních službách , tak v domácí péči.                   

Ráda bych, aby ta hozená rukavice, již dlouho ležet nemusela.

Copyright © 2022 Lenka Procházková, všechna práva vyhrazena.  Administrace