Převod domova seniorů Františkov a Vratislavice n.N., ZOO a Botanické zahrady. A co dál?

  13.4.2021 zveřejnili, Liberecký kraj (LK) a Statutární město Liberec (SML), ústy svých zástupců, hejtmana Martina Půty a primátora Jaroslava Zámečníka, připravení materiálů (schválených jak radou libereckého kraje, tak radou města Liberce), ke schválení zastupitelstvy LK a SML, ohledně převodu majetku a zároveň převodu zřizovatelských funkcí dvou institucí, patřících doposud do správy SML a dvou …