Spojujeme síly pro sněmovní volby

Lenka Procházková

SPOLU ZA POLITIKU BLIŽŠÍ LIDEM

Tak se mi zdá, že je něco shnilého ve státě dánském, tedy spíše v celém projektu polní nemocnice.Je naprosto neoddiskutovatelným faktem, že v létě 2020, se šířila nákaza virem Covid 19 poměrně rychle (nebudeme nyní, s dovolením zabředávat do otázek, proč a čí neschopností, se rychle šířila).A stejně neoddiskutovatelným faktem je, že už v té době bylo více než jasné, že nám ze zdravotních škol a sanitářských kurů, vychází a do zdravotnických zařízení přichází, velmi málo středního a nižšího zdravotnického personálu a že je ho nedostatek i v běžné, tedy dnešním, moderním jazykem řečeno, „necovidové době.“A v tom BUCH, rána na ránu, převalilo se září loňského roku, nastal říjen a světe div se, ti zdravotníci se nenaklonovali!A sakra, to je hodně tlustá čára přes rozpočet, na všech frontách!Ale vraťme se nyní na konec zmíněného října, do bývalého poplužního dvora „Wesz Letniany“, do rodiště československého komunistického prezidenta Antonína Novotného, do východní části původní vesnice, kde se nyní nachází Letňanské výstaviště, tedy Pražský veletržní areál Letňany.Jeho majitelem je 57.letý, český miliardář, politik a od roku 2016 předseda „znovuobnovené“ ODA,od roku 2018 zastupitel městské části Praha 18, Ing. Pavel Sehnal.Vystudovaný průmyslovák a později absolvent ČVUT, konstruktér, zakladatel Podnikatelské banky, České podnikatelské pojišťovny (dnes je součástí Kooperativy),ale také podílník na vzniku zakladatelských listin Pražské burzy cenných papírů a v neposlední řadě, majitel skupiny SPGrup, vlastnící zhruba 56 firem, včetně Aqua palac resortu Praha, ale hlavně Výstaviště v Letňanech.A nyní zpět k té „hnilobě“.Bude jistě naprosto, právně, neoddiskutovatelné, že celá věc, ohledně výstavby, finanční zainteresovanosti a zbourání polní nemocnice v Letňanech, je Lege artis. Ovšem toto Lege artis, se každého z nás, už nyní, bytostně dotýká. Každý občan ČR, se bude podílet na paktu mezi premiérem(potažmo vládou ČR), provozovatelem Letňanského areálu, majitelem Výstaviště, Ministerstvem financí, ministry zdravotnictví, atd. No a částka, kterou si mezi sebou, my občané, k zaplacení, rozdělíme, bude něco okolo 66 milionů, zatím pouze za pronájem, plus navíc ještě energie. Je ovšem velmi zvláštní, že sám premiér Andrej Babiš původně uvedl, že stát bude platit pouze za energie, nikoliv za pronájem. „Ten bude zdarma.“, řekl Babiš.FN Bulovka, pod kterou zařízení spadalo, vyčíslila náklady na energie a další služby na 100 milionů korun.Majitel Výstaviště, Pavel Sehnal, nabídl ještě v dopise, ministru zdravotnictví Janu Blatnému (a ten to konzultoval s poradcem premiéra, Romanem Prymulou, který doporučil myšlenku podpořit), prodloužení nájmu, sice při zmenšení užívané plochy a snížení ceny nájmu, ovšem jak se zdá, nikoliv z čisté lásky samaritánské, k chorým, neb sám Sehnal se k situaci vyjádřil slovy, že: „ač je sám miliardář, nehodlá státu nájem promíjet“, takže to spíše budí dojem, že nabídka vyznívá v duchu rčení: „Nemusí pršet, stačí když kape“.A to stále mluvíme o naprosté nekoncepčnosti, s kterou projekt „Polní nemocnice Letňany“, vstupovala na scénu. Od počátku bylo jasné, že nemocnice nebude disponovat personálem. Například MUDr. Tomáš Šebek, lékař se zkušenostmi ze zahraničních misí a se zkušenostmi ohledně fungování polních nemocnic, naprosto trefně řekl: „Bude potřeba tak 500 lidí na jednu směnu. A to budou lidé, kteří jsou z různých koutů ČR, nikdy spolu nepracovali a ještě se budou motat v úplně nové nemocnici. Celé by to podle mě skončilo, jako jedno velké fiasko, neuříditelný projekt. Takže mnohem lepším řešením by bylo, posílení personálem samotných, stávajících nemocnic.“Stejného názoru je i náměstek Ministerstva zdravotnictví a národní koordinátor intenzivní péče, Vladimír Černý, který se vyjádřil, že mnohem účelnější se mu jeví posílení kapacit normálních nemocnic, než aktivování zařízení v Letňanech.Neklaplo ani, horkou jehlou ušité, využití polní nemocnice, coby následné péče, nebo vakcinačního centra.Pan Prymula ještě, jako třešničku na dortu, vymyslel, že zajištění personálu budou kalkulovat s příslušnými vyhláškami. Co tím chtěl básník říci? Může sice, pan Prymula, kalkulovat jak chce, když nemá kalkulovat s čím. Staré české přísloví praví: „ Kde nic není, ani smrt nebere!“ (natož Prymula).Také měl skvělou myšlenku, že si dovede představit, že lékaři a sestry, v tomto případě, pečují o něco více postelí, než ve standartním stavu – standartní stav je cca 3 pacienti na 1 sestru a třeba i 6-10 pacientů na 1 lékaře. To opravdu myslel vážně, jako fakt? V COVID režimu? Nene, to ani on nemohl vymyslet! Bohužel mohl.Několik výstupů ze strany vlády a konkrétně i ministerstva zdravotnictví, směrem k občanům, kteří se samozřejmě, logicky, o megalomanský projekt polní nemocnice v Letňanech, začali zajímat, bylo, že výstavbou této nemocnice, i když ji momentálně nevyužíváme, budeme připraveni na náhlou, přívalovou vlnu, obřího množství nakažených Covidem 19. To se však zapomněli pozeptat na ministerstvu obrany, jak to s tou výstavbou polní nemocnice v Letňanech dlouho trvá. Chyba! Jelikož ministerstvo obrany uvedlo do tisku pro ČTK, že armáda je schopná vybudovat tuto nemocnici již do 10 dnů. A po 10 dnů se opravdu dá situace zvládnout v podmínkách stávajících zdravotnických zařízení (když tak zajištění personálu, může zatím MZ kalkulovat s příslušnými vyhláškami).Tak tedy:Prostor o rozloze 16 tisíc metrů čtverečních pro polní nemocnici si stát pronajímá od firmy pana Sehnala. Sehnalova společnost si sama ale část pozemků v Letňanech pronajímá od státu, tedy od Ministerstva financí a další část pak od Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, jehož akcionářem je právě úřad vedený ministryní financí za ANO, Alenou Schillerovou. Podle smluv zveřejněných v registru, platí za pronájem prostoru pro polní nemocnici, fakultní nemocnice Bulovka. Přitom Sehnalova firma si prostor Letenského výstaviště sama od státu pronajímá. Sehnalova firma ABF si od Ministerstva zdravotnictví pronajímá zhruba 30 tisíc metrů čtverečních za 210 korun za metr ročně. Celkově tak platí 6.2 milionů korun za rok. Tato částka se přitom od roku 2007 nemění. Kolik platí Sehnalova firma za pronájem Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu, není zřejmé. U registru smluv byla cena, přehled pronajatých pozemků nebo doba trvání smluv začerněna a firma tyto údaje odmítá sdělit. „Výše ročního pronájmu a doba trvání smlouvy jsou obchodním tajemstvím“, uvedl kdysi mluvčí ústavu.Takže, jak se shodli předsedové opozičních stran KDU-ČSL, TOP09 a ODS, jde o nekoncepční a nepochopitelné kroky. Projekt nemá ani personální zajištění a celé se to jeví pouze jako pěkně drahá PR akce vlády, která nemá ani tušení, co dělá a jak to celé dopadne. „Jsme zadluženi až po uši, měli bychom rozmýšlet použití každé koruny z veřejných peněz a ne prošustrovat miliony“.No a já s dovolením dodávám, že mám velmi silný pocit, že z toho „prohnilého státu dánského“, odejde po „troskách“ nepoužité, polní nemocnice v Letňanech, někdo s pořádně nabytou porte-monnaie.Ach jo!Quo vadis 66 milionů v portmone?Lenka Procházková, zdravotní sestra, místopředsedkyně OV KDU-ČSL Liberec

Copyright © 2022 Lenka Procházková, všechna práva vyhrazena.  Administrace