Spojujeme síly pro sněmovní volby

Lenka Procházková

SPOLU ZA POLITIKU BLIŽŠÍ LIDEM

Nedávná pandemie COVID-19 ještě více ukázala, jak ohromně důležitý je v systému našeho zdravotnictví střední zdravotnický personál, zejména pak zdravotní sestry. Jsou vždy v první linii, což si naštěstí i díky výjimečné situaci začala společnost naplno uvědomovat. Projevy díků lékařům, zdravotním sestrám napříč společností jsou toho důkazem, z dlouhodobého hlediska ale naše sounáležitost problémy českého či krajského zdravotnictví nevyřeší.

Úroveň zdravotní péče v nemocnicích napříč Libereckým krajem patří k nejlepším v České republice. Krajská nemocnice Liberec (KNL) se rozrůstá a dokonce se připravuje velká investice v řádech miliard korun v podobě výstavby Centra urgentní medicíny (CUM). Mohlo by se zdát, že je zdravotnictví v našem regionu ve skvělé kondici, že? Bohužel není – stejně jako ostatní regiony i Liberecký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotních sester. Spuštění Centra urgentní medicíny  může v budoucnu problém chybějícího středního zdravotnického personálu zásadně prohloubit.

Jaké jsou příčiny a možná řešení?

  • Dlouhodobě nízké platy středního zdravotního personálu – slabá motivace a atraktivita oboruSpolečně pro LK budeme usilovat o plošné navýšení tarifní složky mzdy o 10%. Liberecký kraj má jakožto zřizovatel KNL možnost nominace členů představenstva, prostřednictvím jich může toto navýšení prosazovat. Neobejde se to ovšem bez příspěvku kraje formou navýšení provozní dotace .
    Bohužel trendem v krajských nemocnicích je provoz formou akciové společnosti. To umožňuje managementu nedodržovat tabulky MZ o výších tarifních složek mzdy středního zdravotního personálu. I z tohoto důvodu Společně pro LK odmítá změnu právní formy Jablonecké nemocnice na akciovou společnost!
  • Absolventi Střední zdravotnické školy a Fakulty zdravotnických studií TUL pouze z malé části nastupují do výkonu povolání zdravotní sestryChceme podpořit vysokoškolskou kvalifikaci zdravotním sestrám i absolventů SZŠ. Liberecký kraj přispívá studentům Technické univerzity Liberec na stipendia. My bychom rádi, aby stipendia podporovala studenty, kteří se rozhodnou pro formu distančního či kombinovaného studia a zároveň v průběhu studia pokud jsou absolventy maturitního oboru SZŠ a mají kvalifikaci, vykonávají práci zdravotní sestry na částečný úvazek.
  • Limitní prostory SZŠ LiberecPo odloučení detašovaného pracoviště SZŠ Liberec v České Lípě se nabízí možnost rozvoje Střední zdravotnické školy Liberec. Ta je schopna nabídnou další zajímavé obory např. zubní laborant apod. Naráží to ovšem na nedostatečné kapacity budovy. Liberecký kraj musí začít koncepčně přemýšlet nad optimalizací prostor pro jím zřizované střední školy. Některé střední školy v Liberci jsou v poloprázdných budovách a jiné praskají ve švech a brání to jejich dalšímu rozvoji.
  • Provoz nemocnic v LK jako akciových společnostíPrávní forma akciové společnosti umožňuje managementu zejména nevýhodnou manipulaci v tabulkách MZ směrem ke zdravotnímu personálu. Přes tyto tabulky je pak výše tarifní složky pro zdravotní personál pouze minimální. Například v případě Jablonce nad Nisou zásadně odmítáme změnu právní formy Jablonecké okresní  nemocnice na akciovou společnost a tudíž i odkoupení podílu v Jablonecké nemocnici Libereckým krajem.

Vysokou úroveň krajského zdravotnictví udržíme nejen investicemi do budov a „hardwaru“. Zásadní je péče o zdravotnický personál, podpora dalšího rozvoje i kvalitní výchova nových zdravotníků. V případě zdravotních sester má Liberecký kraj všechny karty v rukou, záleží jen na tom, jak s nimi bude hrát.

Štěpán Matek, jablonecký zastupitel, KDU-ČSL – více ZDE

Lenka Procházková, instrumentářka na operačním sále Krajské nemocnice Liberec, KDU-ČSL – více ZDE

Copyright © 2022 Lenka Procházková, všechna práva vyhrazena.  Administrace